Masz pytanie?

Zwroty i reklamacje

 
1. Zgodnie z ustawą o ochronie praw konsumentów, kupujący zawierający umowę kupna sprzedaży, ma prawo od niej odstąpić nie podając przyczyny, wydając pisemne oświadczenie w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru ( Formularz zwrotu do pobrania poniżej ).
 
2. Produkt może być zwrócony tylko w oryginalnym opakowaniu, kompletny i nie noszący śladów użytkowania wraz z dowodem zakupu.
 
3. Zwrotu produktów należy dokonać przesyłką poleconą na adres: Pracownia Artystyczna ART-MODE, Bożena Kucharczyk, Glina Duża 17, 98-358 Kiełczygłów
 
4. Zwrot należnej kwoty, będącej ceną produktu, nastąpi w terminie 14 dni od daty zwrotu produktu, na konto bankowe podane 
przez kupującego.
 
5. Koszt zwrotu towaru ponosi Klient.
 
6. Szczegółowe zasady określają zapisy regulaminu które stanowią integralną część umowy kupna sprzedaży zawartej drogą elektroniczną, pomiędzy Sklepem www.art-mode.pl a Kupującym.
 
 
Facebook