Masz pytanie?

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU 
 
 
I. Informacje ogólne
 
1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.art-mode.pl prowadzony jest przez Bożena Kucharczyk prowadzącą działalność 
gospodarczą pod nazwą Pracownia Artystyczna ART-MODE wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Wójt Gminy 
Kiełczygłów. Miejsce wykonywania działalności: Glina Duża 17, 98-358 Kiełczygłów, NIP : 832-150-76-46  REGON : 730319446
2. Zamówienie złożone w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
3. Zamówienia można składać przez 24 godziny. Zamówienia złożone w dni świąteczne i wolne od pracy realizowane będą w   
następnym dniu roboczym.
 
II. Płatność i dostawa
 
1. Z chwilą potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy   
Sklepem a Kupującym
2. Przy każdym produkcie, zamieszczonym na stronie Sklepu cena wyrażona jest w złotych polskich i jest ceną brutto. Cena nie   
zawiera kosztów wysyłki.
3. Koszt wysyłki jest każdorazowo doliczany do zamówienia
4. Należną kwotę należy wpłacić w ciągu 5- u dni roboczych w przeciwnym razie transakcja zostaje anulowana a produkt      
ponownie wystawiony do sprzedaży.
5. Po dokonaniu zapłaty i zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie wysyłamy do Państwa towar.
6. Wysłanie zamówionego produktu następuje w ciągu 3 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym. 
7. Wszystkie przesyłki wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym-priorytetem lub paczką. 
8. Sklep nie wysyła przesyłek  kurierskich.
 
II.  Zamówienia indywidualne
 
1. Pracownia Artystyczna ART-MODE realizuje zamówienia indywidualne.
2. W przypadku wykonania prac na zamówienie koszt całej usługi określany jest indywidualnie po ustaleniu wszystkich szczegółw 
i podawany drogą e-mail
3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty/zaliczki na koncie.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia Pracownia zastrzega sobie prawo 
do wstrzymania realizacji zamówienia i o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
5. W przypadku zamówień indywidualnych kwota zaliczki nie podlega zwrotowi.
 
III.  Zwroty i reklamacje
 
1. Zgodnie z ustawą o ochronie praw konsumentów, kupujący zawierający umowę kupna sprzedaży, ma prawo od niej odstąpić nie 
podając przyczyny, wydając pisemne oświadczenie w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru.
2. Produkt może być zwrócony tylko w oryginalnym opakowaniu, kompletny i nie noszący śladów użytkowania wraz z dowodem 
zakupu.
3. Zwrotu produktów należy dokonać przesyłką poleconą na adres Pracownia Artystyczna ART-MODE, Glina Duża 17, 98-358 
Kiełczygłów
4. Zwrot należnej kwoty, będącej ceną produktu, nastąpi w terminie 14 dni od daty zwrotu produktu, na konto bankowe podane 
przez kupującego. 
5. Koszt zwrotu towaru ponosi Klient. 
6. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy kupna sprzedaży zawartej drogą elektroniczną, pomiędzy Sklepem 
www.art-mode.pl a Kupującym. 
 
IV.  Ochrona danych osobowych
 
1.Szanowni Państwo, z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) nazywane popularnie RODO lub GDPR. 
2. Dane osobowe podane przez Kupującego będą wykorzystane przez Sklep wyłącznie do czynności związanych z realizacją 
zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych podane są w naszej "Polityce prywatności"
 
V.  Postanowienia końcowe.
 
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. 
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. 
U. 2012 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 
(Dz. U. 2012, Nr 1225). 
2.Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa (w 
szczególności prawa podatkowego). 
Zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wycofania produktów bez podania przyczyn, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu.
Facebook